Η εταιρεία με την επωνυμία Fuzz Productions EE  Καλλιτεχνικές Eκδηλώσεις (εφεξής «Εταιρεία») , που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Θεσσαλονίκης και Αρτέμιδος 31 ΤΚ 177 78 με ΑΦΜ 800616435 Δ.Ο.Υ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΗΛ. 2109425932 διοργανώνει σε διάφορους χώρους στην Ελλάδα εκδηλώσεις, φεστιβάλ και συναυλίες (εφεξής Εκδήλωση» ή «Εκδηλώσεις»).

Το παρόν έγγραφο αποτυπώνει τους όρους που διέπουν την αγορά των εισιτηρίων για τις εκδηλώσεις της Εταιρείας.

Η αγορά εισιτηρίων για τις Εκδηλώσεις που διοργανώνονται από της Εταιρεία συνεπάγεται την πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων Αγοράς Εισιτηρίων από την πλευρά Σας, όπως αυτοί διατυπώνονται στο παρόν έγγραφο και ισχύουν.

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Οι παρόντες  όροι είναι δεσμευτικοί και ρυθμίζουν τους όρους της αγοράς εισιτηρίων, τις υποχρεώσεις σας, αλλά και τα δικαιώματά σας απέναντι στην Εταιρεία μας.

Αν έχετε κάποια απορία, παρακαλούμε πριν την αγορά του Εισιτηρίου επικοινωνήστε μαζί μας με τους εξής διαθέσιμους τρόπους:

Τηλ: 210-3450817 (Δευτέρα – Παρασκευή, 10:30 – 17:30)

Email: support@fuzzproductions.gr

Ταχυδρομικά: Θεσσαλονίκης και Αρτέμιδος 31, ΤΚ 177 78, Μοσχάτο Αττικής

 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

 1. Κάθε εισιτήριο, που αγοράζετε, αποτελεί την άδεια για την είσοδο στον χώρο της Εκδήλωσης και την παρακολούθηση της συγκεκριμένης Εκδήλωσης που έχετε επιλέξει. Η αγορά του Εισιτηρίου καθώς και οι όροι παροχής των υπηρεσιών μας υπόκεινται επιπλέον στους ειδικότερους όρους, που τυχόν αναγράφονται επάνω στο Εισιτήριο.
 2. Για την είσοδό στο χώρο της Εκδήλωσης, θα πρέπει είτε να φέρετε εκτυπωμένο το Εισιτήριo είτε να το διατηρείται αποθηκευμένο στο κινητό σας τηλέφωνο (ή στο tablet) με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε εμφανή θέση το Barcode του εν λόγω Εισιτηρίου, προκειμένου να σκαναριστεί από το αρμόδιο προσωπικό της Εταιρείας μας.
 3. Προκειμένου να έχετε την δυνατότητα να εκτυπώσετε το εισιτήριο σας στα εκδοτήρια της Εταιρείας μας (σε όσες περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα αυτή), πρέπει –απαραιτήτως– για λόγους εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα ή άλλο πρόσφορο μέσο (π.χ. Διαβατήριο, Άδεια Οδήγησης).
 4. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που το Εισιτήριό σας με οποιοδήποτε τρόπο κλαπεί ή χρησιμοποιηθεί από κάποιον τρίτο εν αγνοία σας. Σε περίπτωση πού για οποιονδήποτε λόγο χαθεί ή φωτοτυπηθεί μετράει η πρώτη φορά αποκλειστικά κατά την οποία θα σκαναριστεί και ακυρωθεί στην είσοδο της εκδήλωσης/συναυλίας. Αυτό σημαίνει ότι μετά την πρώτη ακύρωση / σκανάρισμα  του Εισιτηρίου χάνεται κάθε περαιτέρω δικαίωμα χρήσης αυτού.
 5. Το Εισιτήριο είναι προσωπικό και δεν έχετε το δικαίωμα να το μεταπωλήσετε. Επίσης ρητά απαγορεύεται να διαθέτετε με οποιονδήποτε τρόπο το εισιτήριο σε παντός είδους διαγωνισμούς ή άλλες προωθητικές ενέργειες ως έπαθλο ή δώρο χωρίς την ρητή άδεια της Εταιρείας.
 6. Η είσοδος σε ανήλικα παιδιά έως έξι (6) ετών είναι δωρεάν και εφόσον συνοδεύονται από τους γονείς τους, δεν απαιτείται η αγορά εισιτηρίου. ΠΡΟΣΟΧΗ το ανωτέρω δεν ισχύει σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις ακατάλληλες για ανηλίκους όπου απαγορεύεται εκ του νόμου η είσοδος.
 7. Η κατοχή του Εισιτηρίου, δεν δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να λάβει οποιαδήποτε επιπλέον δωρεάν παροχή, εκτός αν αυτό έχει ανακοινωθεί. Η κατανάλωση από το μπαρ-κυλικείο είναι προαιρετική.
 8. Μέρη της εκδήλωσης πιθανά να βιντεοσκοπούνται/μαγνητοσκοπούνται. Μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά, δεν θα έχουν καμία απαίτηση από την εταιρία που εκτελεί τη βιντεοσκόπηση/μαγνητοσκόπηση ή τους Διοργανωτές.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ του ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να προμηθεύεστε τα Εισιτήρια μας είναι οι εξής:

α) Αγορά από το διαδίκτυο μέσω της εταιρείας  «MORE.COM Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α.Ε.» (εφεξής MORE.COM), η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Arcacia Business Center, Αμαρουσίου – Χαλανδρίου, αρ. 18-20, με ΑΦΜ 998988329,  ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, λειτουργεί ως πάροχος ηλεκτρονικών υπηρεσιών. ΠΡΟΣΟΧΗ όλες οι διαδικτυακές αγορές των Εισιτηρίων γίνονται αποκλειστικά και μόνο μέσω της MORE.COM είτε η διαδικασία διεξάγεται κατευθείαν στο site της MORE.COM είτε μέσω του ειδικού widget της MORE.COM που προβάλλεται στο δικό μας διαδικτυακό τόπο αλλά παραπέμπει στο site της MORE.COM για την διεξαγωγή και ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς του Εισιτηρίου.

β) Αγορά από τα φυσικά σημεία πώλησης όπως αυτά περιγράφονται στην επίσημη ιστοσελίδα κάθε Εκδήλωσης.

 1. Η Αγορές που πραγματοποιείτε μέσω του MORE.COM διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994 όπως ισχύει σήμερα),  που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.
 2. Για την αγορά από το διαδίκτυο μέσω της MORE.COM, η Εταιρεία μας, δεν εμπλέκεται στη διαδικασία της αγοράς, παροχής προσωπικών σας στοιχείων / δεδομένων  και αποστολής των Εισιτηρίων στο σύνολό τους. Όλη η διαδικασία συναλλαγής γίνεται στο ασφαλές περιβάλλον της εταιρείας MORE.COM.
 3. Στο περιβάλλον της MORE.COM θα σας ζητηθεί να εισάγετε τα απαιτούμενα στοιχεία πιστωτικής σας κάρτας ή τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού. Οφείλετε να έχετε το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας ή του εν λόγω λογαριασμού.
 4. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που έχετε προβεί σε μη νόμιμη χρήσης πιστωτικών καρτών ή έχετε χρησιμοποιήσει ανακριβή στοιχείων, κατά τη διαδικασία συναλλαγής με την MORE.COM.
 5. Η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για χρηματική ή άλλη ζημία που θα υποστείτε, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν λάβατε επιβεβαίωση της κράτησής σας μέσω της υπηρεσίας MORE.COM.
 6. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν υφίσταται δικαίωμα ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων, καθώς και η αλλαγή ή μεταπώληση των εισιτηρίων. Επίσης, δεν επιστρέφεται αντίτιμο Εισιτηρίων που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί
 7. Σε περίπτωση που το ποσό που καταβλήθηκε για ένα εισιτήριο είναι  λανθασμένο και ασχέτως του λόγου για τον οποίο έγινε αυτό (λανθασμένη εισαγωγή στοιχείων ή τεχνικό πρόβλημα στο λογισμικό της MORE.COM), η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το εισιτήριό και/ή να επιστρέψει την αξία του εισιτηρίου μερικώς ή στο σύνολό του.
 8. Η Εταιρεία δεν λαμβάνει γνώση, δεν αποθηκεύει και δεν διατηρεί τα στοιχεία καμίας πιστωτικής κάρτας ή άλλα προσωπικά στοιχεία δικά σας ή άλλου τρίτου εκτός από την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) πού χρησιμοποιείτε για την αγορά των εισιτηρίων. Τα email αυτά θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος σας, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τα νέα και τις εκδηλώσεις της Εταιρείας, καθώς ειδικές εκπτώσεις ή προσφορές της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση με βάση την περ. 3 του άρθρου  11 του Ν.3471/2006, έχετε τη δυνατότητα να αντιτάσσεστε στην συγκεκριμένη χρησιμοποίηση του email σας είτε αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στο email  support@fuzzproductions.gr, είτε επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο διαγραφής σας που βρίσκεται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας αποστέλλουμε.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΓΟΡΑΣ

Εάν δεν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης – πληρωμής – αγοράς μέσω της MORE.COM μετά την αποστολή των στοιχείων σας για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας ή, εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων σας, είναι δική σας ευθύνη η επικοινωνία με την MORE.COM προκειμένου να πληροφορηθείτε για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή σας ή όχι. Η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για χρηματική ή άλλη ζημία που θα υποστείτε, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν λάβατε επιβεβαίωση της κράτησής σας μέσω της υπηρεσίας MORE.COM.

Για τα ζητήματα αυτά μπορείτε να επικοινωνείτε με την MORE.COM ως εξής: 

 

Tμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

+30 211 7700 000 

Φόρμα επικοινωνίας

 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τα Εισιτήρια που αγοράζετε διαδικτυακά, κατ επιλογή σας είτε σας αποστέλλονται από την VIVA στον χώρο που θα δηλώσετε, είτε μπορείτε να τα παραλάβετε από τα φυσικά σημεία διάθεση των Εισιτηρίων με την επιφύλαξη ειδικότερων όρων που μπορούν να ισχύουν ανά περίπτωση.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ άρθρο 3ιβ ΝΟΜΟΣ 2251/1994

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Δεν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά του Εισιτηρίου διότι με βάση το άρθρο 3ιβ του Ν. 2251/1994 οι υπηρεσίες που σχετίζονται με δραστηριότητες αναψυχής εξαιρούνται ρητά του δικαιώματος υπαναχώρησης εάν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία εκτέλεσης (αγορά Εισιτηρίου για Εκδήλωση που θα λάβει χώρα συγκεκριμένη ημερομηνία).

Για τον ίδιο ακριβώς λόγο (εξαίρεση από το δικαίωμα υπαναχώρησης), μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν έχετε δικαίωμα ακύρωσης, επιστροφής χρημάτων ή αλλαγής των εισιτηρίων για λόγους μεταμέλειας (επειδή αλλάξατε γνώμη)

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

 1. Σε περίπτωση ματαίωσης της Εκδήλωσης/Συναυλίας /Φεστιβάλ για λόγους ανωτέρας βίας, αδυναμίας εμφάνισης των καλλιτεχνών ή για άλλους λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας, τότε θα υπάρξει ανακοίνωση (της Εταιρείας) για τον τρόπο επιστροφής μέρους ή όλου (ανάλογα με την περίπτωση) του αντιτίμου του Εισιτηρίου. Προϋπόθεση για την παραπάνω επιστροφή χρημάτων καθίσταται η οριστική αδυναμία εμφάνισης των εξ αναβολής καλλιτεχνών, σε διάστημα 180 ημερών από την προγραμματισμένη τους εμφάνιση, στη χώρα μας. Σε περίπτωση που ο καλλιτέχνης εμφανιστεί εντός του ως άνω διαστήματος των 180 ημερών, τότε ο κάτοχος Εισιτηρίου της ανακληθείσας Εκδήλωσης θα μπορεί να χρησιμοποιεί το Εισιτήριο του κατά την νέα ημέρα της Εκδήλωσης που θα ορίζεται από την Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια ισχύουν ως έχουν και δεν εξαργυρώνονται.
 2. Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της εκδήλωσης από υπαιτιότητα της Εταιρείας, τότε θα επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό των αντιτίμου του Εισιτηρίου.
 3. Ως ακύρωση συναυλίας ορίζεται η οριστική ακύρωση μιας προγραμματισμένης Εκδήλωσης δίχως τη δυνατότητα προσδιορισμού νέας ημερομηνίας.
 4. ΠΡΟΣΟΧΗ Ειδικά σε Φεστιβάλ πολλών ημερών στο οποίο συμμετέχουν περισσότεροι του ενός καλλιτέχνες, κάθε Εισιτήριο που αγοράζετε, αντιστοιχεί στην είσοδο στο χώρο του Φεστιβάλ και παρακολούθηση των Εκδηλώσεων μόνο της ημέρας που αναγράφεται στο Εισιτήριο.

Το Εισιτήριο Φεστιβαλικής ημέρας είναι ανεξάρτητο από την παρουσία και συμμετοχή κάποιου καλλιτέχνη η παρουσία του οποίου δύναται να αλλάζει εφόσον ο ίδιος αδυνατεί να εμφανιστεί για λόγους που δεν ευθύνεται η εταιρεία παραγωγής ή να αναβάλλεται ή να αντικαθίσταται ή να ματαιώνεται

Ως εκ τούτου οποιαδήποτε αλλαγή Φεστιβαλικής ημέρας εμφάνισης κάποιου καλλιτέχνη ή ακόμα και η οριστική ματαίωση της εμφάνισης οποιουδήποτε καλλιτέχνη που είχε ανακοινωθεί ότι συμμετέχει σε συγκεκριμένη Φεστιβαλική ημέρα, δεν αποτελεί αυτόματα λόγο ακύρωσης Εισιτηρίου ή μείωσης του τιμήματος Εισιτηρίου ή επιστροφή μέρους ή όλου του αντιτίμου του Εισιτηρίου, εφόσον δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της διοργανώτριας Εταιρείας

 1. Σε περίπτωση διακοπής και ματαίωσης της Εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας, εξήντα (60) τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξης της, θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται. Στην περίπτωση αυτή, το αντίτιμο του Εισιτηρίου δεν επιστρέφεται από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να σας αποζημιώσει, εκτός από το αντίτιμο του εισιτηρίου σας, για καμία άλλη δαπάνη – έξοδό – ζημία σας από τη ματαίωση της Εκδήλωσης.

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

 1. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής επιστροφής χρημάτων αγοράς του Εισιτηρίου για τους λόγους που ρητά προβλέπονται στην παρούσα θα πρέπει να μας δηλώνετε  τα στοιχεία πού θα σας ζητηθούν και σύμφωνα με τις σχετικές ανά περίπτωση ανακοινώσεις της Εταιρείας προκειμένου να ολοκληρωθεί η απαραίτητη συναλλαγή ή ηλεκτρονική πράξη (μερική ή ολική επιστροφή, επανέκδοση εισιτηρίου κλπ) από την Εταιρεία μας. Θα πρέπει να προβαίνετε στην ως άνω δήλωση των στοιχείων εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινώνει η Εταιρεία  έτσι ώστε να δύναται η Εταιρεία να επιστρέφει εγκαίρως τα σχετικά ποσά. Όσο δεν μας δηλώνετε τα απαιτούμενα στοιχεία, η επιστροφή των χρημάτων σας είναι αδύνατη ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση που οφείλεται στον λόγο αυτό. Αυτή η διαδικασία επιβάλλεται να ακολουθείται διότι η VIVA δεν έχει την δυνατότητα να προβεί σε επιστροφές χρημάτων. Σε κάθε περίπτωση και υπό τον όρο ότι συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις αποκλειστικά και μόνο η Εταιρεία μας οφείλει να προβεί στις ως άνω ενέργειες επιστροφής χρημάτων.
 2. Χρήματα επιστρέφονται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, εντός 180 ημερών από την ημέρα ματαίωσης της Εκδήλωσης.
 3. Τα προσωπικά στοιχεία που μας δίνετε με βάση τον παρόντα όρο υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας μας η οποία βρίσκεται στον εξής σύνδεσμο https://www.fuzzproductions.gr/privacy/ και πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της ΕΕ.

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο ή και να απομακρύνει κάτοχο Εισιτηρίου από οποιαδήποτε Εκδήλωση διοργάνωσής της για τους εξής λόγους:

 • Το Εισιτήριο βρίσκεται σε τόσο άσχημη κατάσταση έτσι ώστε είναι αδύνατο να σκαναριστεί και ακυρωθεί.
 • Αν υπάρχει υποψία πλαστογράφησης.
 • Ο κάτοχος του εισιτηρίου είναι βίαιος, προσβλητικός ή υποκινεί δημοσίως πράξεις μίσους, ρατσισμού, σεξισμού κλπ. Ειδικότερα ο κάτοχος πού πριν ή κατά την είσοδό του συμπεριφέρεται με τρόπο βίαιο ή με την εμφάνισή του (ρουχισμός, σύμβολα, λάβαρα) παραβιάζει τον νόμο ή προσβάλλει τα δικαιώματα άλλων προσώπων.
 • Ο κάτοχος του εισιτηρίου είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή άλλων τοξικών ουσιών.
 • Ο κάτοχος εισιτηρίων δε συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του προσωπικού της Εταιρείας. Επίσης, το προσωπικό της Εταιρείας μπορεί να απομακρύνει ή να περιορίσει κατόχους εισιτηρίων οι οποίοι μπορεί να βλάψουν τον εαυτό τους ή άλλους.
 • Ο κάτοχος του Εισιτηρίου είναι κάτω από 17 ετών και είναι ασυνόδευτος από ενήλικο πρόσωπο.
 • Ο κάτοχος Εισιτηρίου απαιτεί να εισέλθει στο χώρο της Εκδήλωσης με το/τα κατοικίδιά του, εκτός και αν υπάρξει ειδική ανακοίνωση για κάποια συγκεκριμένη εκδήλωση. Εξαιρούνται οι σκύλοι οδηγοί/συνοδοί ΑΜΕΑ
 • Ο κάτοχος φέρει στο χώρο της Εκδήλωσης τα δικά του τρόφιμα, ποτά και/ή αναψυκτικά. Επίσης δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε όσους δεν αποδέχονται την αντικατάσταση του εμφιαλωμένου τους νερού (γυάλινη ή πλαστική συσκευασία), με αντίστοιχη συσκευασία που θα παρέχεται από την Εταιρεία, προκειμένου να διασφαλιστεί περαιτέρω η ασφάλεια της διεξαγωγής της συγκεκριμένης Εκδήλωσης.
 • Ο κάτοχος φέρει σακίδιο πλάτης ή άλλα παρόμοια αξεσουάρ μέσης και για τα οποία υπάρχει υπόνοια μεταφοράς επικίνδυνων αντικειμένων που μπορούν να πλήξουν τη σωματική ακεραιότητα των υπόλοιπων παρευρισκομένων. Τα σακίδια μπορούν να επιτραπούν μόνο υπό τον όρο ο ιδιοκτήτης τους να δεχτεί σχετικό έλεγχο του περιεχομένου από το αρμόδιο προσωπικό.

 

2. Ο κάτοχος εισιτηρίου καθίσταται προσωπικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία ή σωματική βλάβη προκαλέσει σε τρίτους ή στον εαυτό του, υπό την επήρεια ουσιών ή λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

3. Το δικαίωμα εισόδου είναι αδιαμφισβήτητο σε όλους τους κατόχους εισιτηρίου ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, γένους, σεξουαλικών προτιμήσεων ή οποιασδήποτε άλλης κοινωνικής ή προσωπικής κατάστασης και συνθήκης.

4. Ως κάτοχος εισιτηρίου κατά αποδέχεστε το ενδεχόμενο σωματικού ελέγχου για λόγους ασφαλείας, στην είσοδο ή στον ευρύτερο χώρο της Εκδήλωσης,  προκειμένου να μην εισάγονται στον χώρο της Εκδήλωσης επικίνδυνα αντικείμενα όπως όπλα, αιχμηρά αντικείμενα, φωτοβολίδες και άλλα εύφλεκτα υλικά (αλκοόλ, οινόπνευμα, ασετόν κλπ).

5. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιοδήποτε τρόπο βιντεοσκόπηση και η με οποιοδήποτε τρόπο λήψη πλάνων και φωτογραφιών από την Εκδήλωση

 • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές, που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση ή τη μη έγκαιρη εκτέλεση της Εκδήλωσης. Επίσης δεν ευθύνεται για οτιδήποτε προκαλείται από λόγους ανωτέρας βίας καθώς και για όλες τις περιπτώσεις, που οι Εκδηλώσεις ακυρώνονται από υπαιτιότητα των καλλιτεχνών. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση των κατόχων Εισιτηρίου περί της ακύρωσης της Εκδήλωσης. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ως προς ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα του συστήματος της MORE.COM, ούτε εγγυάται την αδιάλειπτη, με ακρίβεια και χωρίς λάθη παροχή της υπηρεσίας MORE.COM.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝA

Με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών προς εσάς η Εταιρεία επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα σας τηρώντας τις διατάξεις του Νόμου. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τον σκοπό επεξεργασίας, τα δικαιώματά σας κλπ στον εξής σύνδεσμο https://www.fuzzproductions.gr/privacy/ (Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων)

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι διαφορές που προκύπτουν κατά τη λειτουργία και την ερμηνεία του παρόντος, εφόσον δεν επιλύονται φιλικά, θα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών και εφαρμοστέο θα είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

 1. Σε περίπτωση αντιφατικών διατάξεων, υπερισχύουν οι όροι που αναγράφονται πάνω στο Εισιτήριο ως ειδικότεροι.

Ακυρότητα όρου ή όρων του παρόντος δεν θίγουν το κύρος του συνόλου των όρων αυτού.

 

FUZZ PRODUCTIONS TICKET PURCHASE TERMS

The company under the name “Fuzz Productions EE Artistic Events” (hereinafter the “Company”) , with registered offices in Moschato, Attica, 31 Thessalonikis & Artemidos Str., Postal Code 177 78 and Tax Identification Number 800616435 Moschato Tax Office, tel. 2109425932 organises events, festivals and concerts at various venues throughout Greece (hereinafter “Event” or “Events”).

This document stipulates the terms governing the purchase of tickets for events by the Company.

The purchase of tickets for the Events organised by the Company requires that you are fully aware of and in agreement with the Ticket Purchase terms as they are set forth in this document and in force.

 

PREAMBLE

These terms are binding and govern the terms of ticket purchase, your obligations and also your rights in relation to our Company.

Should you have any questions, please contact us, prior to purchasing your ticket, via the following methods:

Telephone: 210-3450817 (Monday – Friday, 10:30 – 17:30)

Email: support@fuzzproductions.gr

Post to: 31 Thessalonikis and Artemidos Str., Postal Code 1778 78, Moschato, Attica

 

TICKET

 1. Every ticket bought, constitutes permission to enter the Event venue and to attend the specific event selected. The purchase of the ticket as well and the terms of services we provide, are further subject to any additional specific terms on the Ticket.
 2. To enter the Event venue you shall either have to bring your printed ticket or store it on you mobile phone (or tablet)ensuring that the ticket’s Barcode is visible so that it can be scanned by our Company’s competent personnel.
 3. Should you wish to get your ticket printed at our Company’s ticket offices (where such option is available) you must have with you, for identification purposes, your police ID card or any other such document (e.g. passport, driver’s license).
 4. The company is in no way liable in the event that your Ticket is in anyway stolen or used by a third party unknowingly to you. In the event that, for any reason, the Ticket is lost or duplicated it can only be used, exclusively, the first time it is scanned and validated at the entrance to the event/concert. This means that after the Ticket has been scanned or validated for the first time, it can no longer be used.
 5. Your ticket has been issued to you personally and you do not have the right to resell it. It is also explicitly forbidden to make your ticket available as a prize or gift in any kind of competition or other promotion, without the Company’s express permission.
 6. Anyone who presents a counterfeit ticket or a ticket that does not come from an official point of sale may be prosecuted. The first person presenting the ticket is considered to be the rightful owner; the second person presenting a printout of the same ticket shall not be allowed entry
 7. Admission for minors under six (6) years of age is free and, provided they are accompanied by their parents, they are not required to purchase a ticket. ATTENTION the above term is not applicable in the case of certain events, unsuitable for minors, where admission is prohibited by law.
 8. Possession of the Ticket does not entitle the ticket holder to any additional, free services unless an announcement to that effect has been made. The consumption of food and beverages from the bar/canteen is optional.
 9. Parts of the event may be recorded/filmed. Any members of the audience appearing therein, shall make no claim to the filming/recording company or the Organisers.

 

TICKET PAYMENT METHODS

Tickets can be purchased through the following methods:

 1. a) Online purchase through the company “MORE.COM Electronic Services SA” (hereinafter VIVA) which has been incorporated and operates pursuant to Greek Law, with registered offices in Marousi, Attica, 18-20 Arcacia Business Centre, Amarousion – Chalandri, TIN 998988329, Athens Tax Office for Commercial Companies (FAE) and which operates as a provider of electronic services. ATTENTION All online Ticket purchases are made exclusively through VIVA, whether the process is performed directly on the MORE.COM website or through the special MORE.COM widget displayed on our Website but which refers users to the MORE.COM site for the performance and completion of the Ticket purchase process.
 2. b) Purchase from a physical point of sales as they are described on the official website of each Event.
 3. Your purchases through MORE.COM are governed by International and European law, which regulates matters related to e-commerce, as well as by the consumer protection law (Law 2251/1994 as currently in force), which regulates issues related to remote sales.
 4. Regarding online purchasing through MORE.COM, our Company remains uninvolved throughout the entire process concerning the purchase, the supply of your personal information/data and the dispatch of your Tickets. The entire transaction is conducted in the secure environment of the company MORE.COM.
 5. Once in the MORE.COM environment you will be asked to enter the necessary details of your credit card or bank account. You must be legally entitled to use the said credit card or bank account.
 6. The Company is in no way liable in the event you have used credit cards illegally or used inaccurate information during the transaction with MORE.COM.
 7. The Company is in no way liable for any monetary or other loss you may incur if, for any reason, you did not receive confirmation of your booking through the MORE.COM service.
 8. Upon completion of the transaction you do not have the right to cancellation and refund, nor to change or resale the tickets. Moreover, there is no refund for Tickets that have been lost or destroyed.
 9. In the event that the amount paid for a ticket is incorrect and irrespective of the reason for this (incorrect data entry or technical problem in MORE.COM software), the Company reserves the right to cancel the ticket and/or refund of the ticket in part or in whole.
 10. The Company does not obtain, store or retain any credit card or other personal information belonging to you or any other third party except for the email address you use for purchasing the tickets. We shall use you email address so that you may benefit from updates regarding our Company news and events as well as special discounts or offers. In any case and in accordance with par. 3, Article 11 of Law 3471/2016, you have the right to object to the specific use of your email address either by sending a relevant request to the address support@fuzzproductions.gr, or by selecting the unsubscribe link included in every email message we send you.

 

CONFIRMATION OF BOOKING – PAYMENT – PURCHASE

If you do not receive a message confirming your booking – payment – purchase via MORE.COM after sending your details to complete your payment, or if you receive an error message or a service interruption occurs when sending your information, it is your responsibility to contact MORE.COM to find out whether or not your transaction was completed. The Company is in no way liable for any monetary or other loss you may incur if, for any reason, you did not receive confirmation of your booking through the MORE.COM service.

For such issues you may contact MORE.COM as follows:

Customer Service Department

+30 211 7700 000 

Contact form

 

PICKING UP YOUR TICKETS

Tickets that you have opted to purchase online are either sent by MORE.COM to the address you have provided or can be picked up from the available physical ticket outlets, subject to any other further specific terms that may apply per case.

EXCEPTIONS TO THE RIGHT OF WITHDRAWAL Article 31(b) LAW 2251/1994

ATTENTION!!: You do not have the right to withdraw from the purchase of the Ticket since, as per Article 31(b) of Law 2251/1994 services related to the supply of entertainment activities are explicitly exempt from the right to withdrawal if the contract provides for a specific date on which the activity is to be held (purchase of a Ticket for an Event taking place on a specific date).

For the same exact reason (exception to the right of withdrawal), you are not entitled to cancellation, refund or change of tickets after the transaction is completed (because you changed your mind)

 

CANCELLATION POLICY

 1. Should an Event/Concert/Festival be cancelled for reasons of force majeure, or artists’ inability to perform or for other reasons not at the fault of the Company, then there will be an announcement (by the Company) on how part or the entire price of the Ticket (as per case) can be refunded. The precondition for the aforementioned refund is the definite inability of the cancelled artists to appear in our country within 180 days of their scheduled appearance. Should the artist appear within the aforementioned 180 day period, then the Ticket holder of the cancelled Event will be able to use their Ticket on the new Event date to be designated by the Company. In such a case the tickets are valid as they are and cannot be refunded.
 2. In case of definite cancellation of the event through the Company’s fault, the full amount of the Ticket will be refunded.
 3. Cancellation of an event is defined as the definite cancellation of a scheduled Event without the possibility of scheduling a new date.
 4. ATTENTION Especially in the case of multi-day festivals involving more than one artist, each Ticket you purchase corresponds to admission to the Festival venue and Event attendance only on the day stated on the Ticket.

A Ticket for one day of multi day festival is independent of the performance and participation of a particular artist, whose performance may change, or be postponed, or replaced or cancelled if they are unable to perform for reasons unrelated to the producers.

Therefore any change in an artist’s Festival Day appearance or even the eventual cancellation of the appearance of any artist who was announced in the line-up of a specific Festival Day is not automatically a reason for cancellation of the Ticket or reduction of the Ticket Price, provided that it is not the fault of the Organizers

 1. In the event of interruption and cancellation of the Event for reasons of force majeure, at least sixty (60) minutes after its commencement, it shall be deemed completed and shall not be repeated. In such a case the Company does not refund the price of the Ticket.

The Company is under obligation to compensate you, other than the price of your ticket, for any other expense – cost – damage caused by the cancellation of the Event.

 

CASES OF FULL OR PARTIAL REFUND

 1. In the event of a partial or full refund of the price paid for the Ticket, for the reasons expressly provided hereinyou must provide us with the information requested, as per the Company’s relevant announcements, so that the necessary physical or electronic transaction (full refund, ticket reissue, etc.) may be complete by our Company. You shall have to provide us with the aforementioned information within the the period announced by the Company so that we can refund the amounts in a timely manner. For as long as you fail to supply us with the required information, it is impossible for us to refund your money and therefore the Company is in no way responsible for any delay due to such a reason. The procedure needs to be follow because MORE.COM is unable to make refunds. In any case, and provided that the necessary conditions are fulfilled, it is solely and exclusively our Company that is required to proceed with the above refund.
 2. Money is returned, subject to the terms and conditions hereof, within 180 days from the Event cancellation date
 3. The personal data you provide us with pursuant to this term, are subject to our Company’s Privacy Policy which can be found at the link https://fuzzproductions/privacy and meets the conditions stipulated by the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 .

 

ENTRY TO THE VENUE – SECURITY CHECK – SAFETY

1. The Company reserves the right to refuse entry or even remove a Ticket holder from any Event organized by the former, for the following reasons:

 • The Ticket is in such bad condition that it cannot be scanned and validated.
 • There is any suspicion of forgery.
 • The ticket holder is violent, offensive, or publicly instigates acts of violence, racism, sexism etc. More specifically the ticket holder who, before or upon admission, acts in a violent manner or whose appearance (attire, symbols, banners) is in violation of the law or infringes upon the rights of other individuals.
 • The ticket holder is under the influence of drugs, alcohol or other toxic substances.
 • The ticket holder does not comply with instructions given by Company staff. Furthermore, the Company staff may remove or restrict ticket holders who are likely to cause harm to themselves or others.
 • The ticket holder is under the age of 17 and not accompanied by an adult.
 • The ticket holder demands to enter the Event venue with their pet(s), unless there has been an announcement to that effect for a specific event. Guide dogs accompanying disabled individuals are excluded.
 • The ticket holder brings their own food or beverages into the venue Anyone who refuses to replace their bottled water (glass or plastic) with a corresponding bottle provided by the Company, in order to further ensure the safety of the event.
 • The ticket holder has a backpack or other similar waist bag and is suspected of carrying dangerous objects that may affect the physical integrity of other attendees. Backpacks may only be allowed into the venue provided that their owner concedes to its contents being checked by competent staff.

 

2. The ticket holder is personally liable for any damage or injury caused to third parties or himself/herself, under the influence of substances or due to excessive consumption of alcohol.

3. Right of entry is unquestionable for all ticket holders irrespective of nationality, religion, gender, sexual orientation or any other social or personal status and condition.

4. As a ticket holder you accept the possibility of physical security checks at the entrance or outside of the Event venue in order to prevent dangerous objects such as weapons, sharp objects, flares and other flammable materials (alcohol, acetone etc.) from entering the Event venue.

5. It is strictly forbidden to in any way film or take pictures from the Event.

 

 • DISCLAIMER

The Company shall not be liable for any damages that may arise from the Event not being held or not being held in a timely manner. It is also not liable for any occurrence due to force majeure and in all cases where the Events are cancelled by the artists. In any case, the Company ensures ticket holders are informed on time regarding the cancellation of an Event. The Company is not responsible for any unavailability of the MORE.COM system, nor does it warrant the uninterrupted, accurate and error-free delivery of the MORE.COM service.

PERSONAL DATA

For the  purpose of providing you with services, the Company processes your Personal Data in accordance with the provisions of the Law. You can learn more about the processing purposes, you rights etc., at the following link https://fuzzproductions/privacy/ (Personal Data Privacy Policy)

APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

Disputes arising during the application and interpretation hereof, if not amicably resolved, shall fall under the exclusive jurisdiction of the courts of Athens and shall be governed by Greek Law.

 

MISCELLANEOUS

 1. In the case of contradictory provisions, the terms on the Ticket shall prevail.
 2. The invalidity of a term or conditions herein shall not affect the validity of terms and conditions in their entirety.